Corporate events

Een corporate event organiseren? Start met het nadenken over de te behalen doelen. Deze doelen bepalen uiteraard welke middelen ingezet kunnen worden. Een evenement is bijvoorbeeld een hele mooie manier om klanten of prospects te bereiken. De totale uitstraling en beleving van een evenement moet dan wel naadloos aansluiten bij de (gewenste) uitstraling van een bedrijf of organisatie. Het programma, de styling, de locatie, de catering… met andere woorden het totaal concept moet in lijn liggen met hetgeen je als bedrijf of organisatie wil uitstralen. Daarvoor maakt Vier vooraf een plan op maat, uiteraard in samenspraak met de klant.

Maar ook voor evenementen zonder commercieel doel, is het goed om vooraf scherp te formuleren wat je met het evenement wil bereiken. En dan kan het uiteraard ook gaan om een mix van doelen. Een plenaire sessie met informatie over een specifieke ontwikkeling kan weer opgevolgd worden door een ontspannen break, met ruimte voor vermaak. Of een opening kan feestelijk zijn, maar tegelijk ook een heel mooi netwerk moment met ruimte voor informatie over de nieuwste technieken.

Als de doelen helder zijn, kan het programma en de verdere fysieke opzet bepaald worden. Vaak is dat een wisselwerking tussen de opdrachtgever en Vier, waarbij het bedrijf/organisatie vaak zelf de gehele communicatie rondom het evenement regelt (waaronder de uitnodigingen) en wij de verdere productie verzorgen. Meer weten over corporate events en de mogelijkheden hiervoor in de regio Groningen, Drenthe en Friesland? Neem gerust contact op!

© Vier Organiseert 2024